Όροι χρήσης διαγωνισμού

Γενικά

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης και ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή του Διαγωνισμού, με βασικό όρο την αναφορά των ονομάτων των φωτογράφων, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής τους. 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν αποκλειστικά στους φωτογράφους.


Διαγωνισμοί

Το CastingWinner δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς φωτογραφίας είτε δωρεάν, είτε επι πληρωμής, ενώ στους διαγωνισμούς βίντεο μόνο επι πληρωμής.
Το κόστος για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς φωτογραφίας ανέρχεται στα τρια (3) ευρώ, ενω για τους διαγωνισμούς βίντεο ανέρχεται στα πέντε (5) ευρώ.

H εγγραφή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς είτε ως υποβάλλοντες φωτογραφίες και βίντεο, είτε ως απεικονιζόμενοι σε φωτογραφίες και βίντεο πρέπει να είναι άνω των δέκατριών (13) ετών, με εξαίρεση τον διαγωνισμό Αστείες Φάτσες.


Επι πληρωμής διαγωνισμοί

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να συμμετάσχει στους επι πληρωμής διαγωνισμούς με μια (1) φωτογραφία στον διαγωνισμό που θα επιλέξει, όπως και σε όλους τους δωρεάν διαγωνισμούς με μια (1) φωτογραφία. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει  και να σχολιάζει τις φωτογραφίες σε όλους τους διαγωνισμούς (επι πληρωμής και δωρεάν).


Στην περίπτωση που ένα μέλος θέλει να συμμετάσχει με παραπάνω απο μια φωτογραφία στον εκάστοτε διαγωνισμό και να αυξήσει με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες για να είναι αυτός ο νικητής στις κατηγορίες που έχει επιλέξει να συμμετάσχει, μπορεί να αγοράσει εκ νέου το πακέτο των τριών ευρώ όσες φορές θέλει.

Στην περίπτωση που θέλει να συμμετάσχει σε παραπάνω απο έναν διαγωνισμό, αγοράζει το πακέτο του διαγωνισμού που θέλει να συμμετάσχει. Στην περίπτωση που θέλει να συμμετάσχει σε όλους τους διαγωνισμούς μπορεί να αγοράσει το  πλήρες πακέτο που η τιμή του ανέρχεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ.

Τα πακέτα μπορείτε να τα δείτε εδώ


Δωρεάν διαγωνισμοί

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να συμμετάσχει στους δωρεάν διαγωνισμούς ανεξαρτήτου κατηγορίας με μια (1) φωτογραφία. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει και να σχολιάζει τις φωτογραφίες στους επι πληρωμής διαγωνισμούς.

Ο νικητής κάθε δωρεάν διαγωνισμού θα κερδίσει μια συμμετοχή στον αντίστοιχο επι πληρωμής διαγωνισμό και τη δυνατότητα να κερδίσει το μεγάλο βραβείο.

 

Νικητής Διαγωνισμού

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα προκύπτει απο την ψηφοφορία των εγγεγραμμένων μελών, όπου κάθε μέλος θα μπορεί να ψηφίσει κάθε φωτογραφία μόνο μια (1) φορά.
Ο συμμετέχων στο εκάστοτε διαγωνισμό, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μια (1) φορά την δική του συμμετοχή.

Στην λήξη των διαγωνισμών, ο συμμετέχων απο τους επι πληρωμής διαγωνισμούς που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους απ΄όλους τους διαγωνισμούς, θα αναδεικνύεται ως Νικητής των Νικητών και θα επιβραβεύεται είτε με χρηματικό έπαθλο των τριακοσίων (300) ευρώ ή με κάποιο άλλο μεγάλο δώρο.


Ο έλεγχος της ψηφοφορίας γίνεται μέσω ip, cookies και fingerprint για να αποτραπούν οι πολλαπλές εγγραφές απο ένα άτομο, επιτυγχάνοντας έτσι την διασφάλιση του εκάστοτε Διαγωνισμού.


Ο νικητής του διαγωνισμού φωτογραφίας ή βιντεο θα ενημερώνεται για την νίκη του απο τους διοργανωτές, ενώ η παραλαβή του βραβείου θα γίνεται στα γραφεία του Casting Winner, όπου θα λαμβάνεται βίντεο επιβεβαίωσης απο τον νικητή για την παραλαβή του βραβείου του.

* Τα βραβεία αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους επι πληρωμής διαγωνισμούς.

Οι νικητές των διαγωνισμών δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης και ανάρτησης του εν λόγω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή του Διαγωνισμού.

Εφοσον κάποιος ανήλικος κερδίσει σε κάποιο διαγωνισμό η παραλαβή του βραβείου του θα γίνεται μόνο με την παρουσία του γονέα του.

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα αλλαγής του βραβείου ή και λήξης του διαγωνισμού χωρίς την ανακοίνωση νικητή, εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων ανα διαγωνισμό.


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα ότι η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (μη αναγραφή στοιχείων, αναληθή στοιχεία, πολλαπλές εγγραφές κλπ) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτών.


© 2023 Castingwinner.com. All Rights Reserved. Κατασκευή Ιστοσελίδων Likenet